Teplárny a elektrárny


Teplárny a elektrárny

Elektrárnám nabízíme:

 • rekonstrukce rozvodů včetně armatur
  • parních
  • horkovodních
  • teplovodních
  • vodních
  • vzduchových
 • pro tyto provozy:
  • odstruskování
  • zauhlování
  • kotelny
  • chemické úpravny vod
  • strojovny

dále také:

 • opravy a rekonstrukce sociálních zařízení
  • voda, kanalizace,…

 

Samozřejmostí jsou příslušné zkoušky a revize.

 

Teplárnám nabízíme:

 • rekonstrukce a opravy
  • předávacích stanic
  • výměníkových stanic
  • kotelen

dále také:

 • rozvody
  • parní
  • horkovodní
  • teplovodní


Kontaktní formulář