Rodinné domy byty malé provozovny


Rodinné domyZajistíme pro vás dodávku a montáž v oblasti:


 • vytápění
 • vody
 • plynu
 • kanalizace

RD-B-PM.jpg
Zajistíme pro vás i komplexní řešení, které zahrnuje všechny výše uvedené dodávky a montáže, ale především:


 • Odborné poradenství
 • Nezávislé posouzení vašeho záměru
 • Návrhy variant řešení
 • Zhodnocení dlouhodobé finanční návratnosti řešení


Největším přínosem pro naše zákazníky je právě příprava komplexních řešení, kde maximálně využíváme:

 

 • naše letité zkušenosti v oboru
 • informace ze seminářů a školení týkající se výhod moderních, bezúdržbových a automatizovaných systémů, které šetří zákazníkům čas a peníze
 • cenová zvýhodnění

 

Kontaktní formulář

V rámci komplexního řešení pro vás umíme vyřešit:


- novostavbu


 • zajistíme projektovou dokumentaci pro vaši plánovanou novostavbu
 • v rámci poradenství posoudíme vaši projektovou dokumentaci a případně předložíme návrh na nákladově i provozně úspornější řešení
 • zrealizujeme odsouhlasený projekt
 • předáme vám příslušné revizní zprávy a protokoly o zkouškách


- rekonstrukci


 • posoudíme stávající projektovou dokumentaci
 • řešíme návrh rekonstrukce dle našich zkušeností s využitím nových technologií (pokud není zpracovaná projektová dokumentace)
 • odsouhlasenou variantu zrealizujeme
 • předáme vám příslušné revizní zprávy a protokoly o zkouškách


- opravy jednotlivých částíLidé se sami sebe občas ptají: „Mám si vybrat firmu nebo živnostníka?“


Co vám můžeme jako firma nabídnout?


- Záruky a záruční doby


 • Díky stabilitě naší firmy a jejím dlouhém působení na trhu dokážeme dostát svým záručním závazkům
 • na montážní práce je standardní doba záruky 2 roky
  - dle rozsahu a specifikace díla navyšujeme záruku na 3 i více let    


- zástupnost


 • máme zástupné profese i vedení
 • výhodou pro zákazníka jsou dodávky ve sjednaných termínech
  - bez ohledu na nemocnost, úraz či dovolenou


- cena zakázky


 • stanovována položkovým rozpočtem
 • výhodou jsou větší odběry od dodavatelů a tím i nižší cena pro koncového zákazníka
 
 
- kompetence
 
 • vedení firmy pracuje v oboru více jak 40 let
 • odborný technik
 • svářeči s úřední zkouškou
 • výpis oprávnění

 

 

Kontaktní formulář

Jak budeme společně postupovat?
1.    Oslovení a domluvení schůzky


 • a.    Buď nás oslovíte telefonicky na čísle 417 577 414 a nastíníte nám vaše požadavky
 • b.    Nebo ušetříte a necháte se námi kontaktovat (klikněte na
  • i.    Telefonicky
  • ii.    emailem


2.    schůzka s technikem


 • a.    prohlídka projektové dokumentace (popřípadě skutečného stavu)
 • b.    technik získá podklady pro zpracování cenové nabídky


3.    po získání cenových nabídek od našich dodavatelů bude do 3 dnů vypracována cenová nabídka


 • a.    včetně poskytovaných záruk
 • b.    s návrhem termínu realizace


4.    odsouhlasení cenové nabídky


 • a.    závazná objednávka
 • b.    nebo smlouva o dílo
 • c.    včetně stanovených termínů realizace


5.    realizace zakázky


a.    zápis do stavebního deníku

  • i.    převzetí staveniště

b.    vlastní realizace

 

c.    zkoušky zařízení dle příslušných norem

  • i.    plyn - revize a tlaková zkouška
  • ii.    topení – těstnostní, topná a dilatační zkouška
  • iii.    voda a kanalizace – tlaková zkouška

d.    předání hotové zakázky
                   i.    stvrzeno ve stavebním deníku
                   ii.    nebo v předávacím protokolu


6.    vystavení faktury a vaše platba

Kontaktní formulář